Židovská náboženská obec v Nitre
Z diela rabína Dr. A. Schweigera
Významný teológ a pedagóg Dr. Alojz (Eliezer) Schweiger, absolvent bratislavskej ješivy, sa v roku 1928 stal hlavným neologickým rabínom v Nitre. Bol známy najmä svojimi prekladmi starohebrejských textov, modlitieb a statí zo Starého zákona do slovenského jazyka. Snažil sa aj o to, aby sa náboženstvo na židovských školách vyučovalo po slovensky. Zobrazená ukážka – Venovanie – je z knihy Modlitby pre sabat, ktorú Dr. Schweiger preložil do slovenčiny. Kniha vyšla ešte v roku 1937 (5697) a venovanie vyjadruje jeho úprimné vyznanie lásky k rodnému jazyku.
Počas II. svetovej vojny, v roku 1942, mal Dr. Schweiger ako hlavný neologický rabín v Nitre výnimku spod deportácie, tak ako aj hlavný ortodoxný rabín Samuel D. Ungar a rabín Michael D. Weissmandl. Žiaľ, v septembri roku 1944 prestali platiť výnimky a „odmenou“ za jeho obetavú prácu bol Osvienčim...