Židovská náboženská obec v Nitre
História aj súčasnosť dáva množstvo príležitostí spoznať ľudí, deje a situácie, ktoré sa bezprostredne alebo nepriamo viažu k životu v našej obci, v našom meste. Zaujímavé príbehy sú zaradené v tejto kapitole.
Nitrianske súvislosti