Židovská náboženská obec v Nitre
V Nitre sa nachádza nádherne zrekonštruovaná synagóga a nitriansky cintorín je jeden z najväčších na Slovensku.
Pamiatky