Židovská náboženská obec v Nitre
„Hlavným mestečkom židovskej kultúry regiónu južného Slovenska“ sa na jeden deň roka 2008 stalo Komárno. Už od roku 2000 sa tu pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry koná bohatý celodňový program pre záujemcov zo širokého okolia, ba aj zo zahraničia. Podujatie, podfarbené štýlovou hudbou, výstavou fotografií, ale aj odbornými prednáškami a stretnutiami ľudí dobrej vôle rôznych vierovyznaní, sa v nedeľu 7. septembra konalo v historickej budove niekdajšieho komárňanského útulku, ktoré v období pred druhou svetovou vojnou plnilo sociálne poslanie pre núdznych tohto malého mesta pri Dunaji. Dnes je tu Židovské kultúrne a spoločenské centrum, ktoré vzdeláva, zachováva a obnovuje tradície židovského obyvateľstva, ktoré pred druhou svetovou vojnou spoluvytváralo kolorit našich miest aj vidieka. Je tu však aj bonus navyše. Židovské kultúrne centrum si mimoriadne váži všetkých, ktorí, bez rozdielu vierovyznania, prikladajú ruku k dielu pri zachovávaní pamiatky obetí rasového prenasledovania v období holokaustu, ale i tých, ktorí vnášajú do nášho života toleranciu a pomáhajú prekonávať predsudky. Deň kultúry je ako stvorený na to, aby ich mená neostali verejnosti skryté. Ani v tomto roku to nebolo inak. Medzi ocenenými, ktorí si v komárňanskej synagóge za prítomnosti primátora mesta, poslancov a osobností kultúrneho a spoločenského života prevzali ocenenie a diplom Kehila Haver (priateľ náboženskej obce) bola medzi inými samospráva obce Pozba na čele so starostkou Zlaticou Valentovou za príkladnú starostlivosť o zachovanie pamiatky tamojšej židovskej obce a údržbu cintorína, knihovníčka Gizela Zsoková za výskum histórie židovstva v obci Bátorove Kosihy a meste Ostrihom. Aj Štefan Šebo z Tekovských Lužian za organizovanie kultúrnych podujatí s podtitulom tolerancie. S vďakou a úctou treba zdôrazniť, že medzi ocenenými boli aj dve osobnosti, ktorých meno sa viaže k nášmu mestu. Dve vzácne ženy. Eva Hlaváčová, herečka, dlhoročná členka súboru Divadla Andreja Bagara a poslankyňa mestského zastupiteľstva. PaedDr. Alena Bugárová, výtvarná pedagogička, ktorá tu prežila krásnych desať rokov svojho života. Práve ony majú veľkú zásluhu na tom, že sa zo schátralej synagógy v strede mesta stalo nádherné a podujatiami vrchovato naplnené centrum kultúry, spoločenského i odborného života mesta pod Zoborom. To však nie je všetko. Obe sa svojimi aktivitami v každodennom živote usilujú o to, aby tolerancia a láska k blížnemu neboli iba prázdnymi deklaráciami.
Pre ktorých tolerancia nie je cudzie slovo