Židovská náboženská obec v Nitre
Sviatok Tóry
Simchat Tóra Po sukote, sviatku „pod zeleným“, nasleduje sviatok Šemini Aceret a Simchat Tóra, v preklade aj radosť z Tóry, oslava zákona. Znamená to, že sa končí ročný cyklus týždenných čítaní z Tóry a cyklus sa začína odznova. Všetky pergamenové zvitky sa pri večernej modlitbe vyberú zo svätostánku a muži ich slávnostne nosia po synagóge. Pre každého člena obce je to pocta, ak ju na kúsku ponesie. Okolostojaci k nej prikladajú rožtek modlitebného plášťa a symbolicky ju akoby pobozkali.
Sprievod sprevádzal voľakedy veselý sprievod detí so zástavkami so symbolmi Dávidovej hviezdy a i. Po bohoslužbe sa deti obdarúvali sladkosťami, orechmi, jabĺčkami. V niektorých obciach (aj na juhu Slovenska) bolo zvykom hádzať cukríky, orechy a jabĺčka medzi deti, ktoré sa snažili pochytať ich čo najviac. Pravda, medzitým sa niektorým horlivcom ušiel aj dúšok vody! Vyvolávalo to veselosť a radosť prítomných. Popoludní v deň Simchat Tóry sa poriadali aj spoločné posedenia členov obce, spojené s pohostením, modlitbou a spevom. Na tento sviatok gazdinky po prvýkrát piekli zákusky z orechov z novej úrody.
V roku 2011 začína Simchat Tóra 20. októbra večer.