Židovská náboženská obec v Nitre
Chanuka 2011 – 5772
Prvá tohtoročná chanuková sviečka v Nitre
Zažiarila na tradičnej veľkej chanukii, ktorá je symbolom ŽNO v Nitre. Za účasti malých aj veľkých hostí všetkých generácií a v sprievode tradičných požehnaní ju zapálil najstarší člen našej náboženskej obce. Spoločné stretnutie sa 20. decembra popoludní nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú znásobila prítomnosť, ale najmä radosť našich detí, ktoré sa do programu aktívne zapojili. O tradícii sviatku a jeho koreňoch porozprávala Esterka a spolu s Nataškou pripravili kvíz, do ktorého sa mohli zapojiť všetci prítomní. Otázky síce neboli zložité, ale kto nedával pozor, ten veru nevedel odpovedať! Správne odpovede boli odmenené drobnými darčekmi na pamiatku, ktoré si výhercovia mohli sami vybrať. Pre deti boli pripravené kreatívne hry, ktorých výsledkom boli nádherné výtvarné dielka, pripomínajúce symboly Chanuky. Malí umelci si ich nenechali len pre seba, ale darovali ich prítomným, ktorí ich s radosťou prijali. No a aká by to bola slávnosť bez tradičných dobrôt? Nechýbali veru ani na našom chanukovom prestretom stole: šišky, výborné zemiakové placky, zákusky, rôznorodé ovocie. No a pre deti aj sladká odmena. Sviatok svetiel sa teda tento rok v Nitre vydaril. Napriek tomu, že sa konal netradične, popoludní pracovného dňa, priniesol radosť všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili.
Chanukiu hviezdičkovými sviečkami a slniečkom ozdobila Esterka
Noel na výkrese znázornil symboly Chanuky- menoru aj dreidel, svetlo znázorňujú šesťcípe hviezdičky