Židovská náboženská obec v Nitre
História nitrianskej židovskej obce je dlhá. Nitra spolu s osadou Párovce je podľa historických prameňov najstarším historicky doloženým miestom so židovským osídlením na terajšom území Slovenska. Prví židovskí obchodníci sa usadili pod Nitrianskym hradom pravdepodobne na prelome 9. a 10. storočia. Koncom 11. storočia, keď sa Nitra stala mincovým mestom, tu pôsobili židovskí minciari a úradníci, ktorí spravovali kráľovské financie. V tom čase už pravdepodobne mali vlastnú náboženskú obec. V Zoborských listinách z rokov 1111 a 1113 sa spomína mons Judeorum (židovský vrch) na predmestí Nitry. A súčasnosť? Čítajte ďalej…
Súčasnosť