Židovská náboženská obec v Nitre
Séderový večer u Kollmannovcov
V 30. rokoch minulého storočia si Fridrich Kollmann, administratívny zamestnanec nového nitrianskeho cukrovaru, postavil na Kmeťkovej ulici pre svoju rodinu nový dom. Domov, pohodlie a krásu vily v modernom funkcionalistickom štýle podľa projektu významného architekta Oskara Singera si však, žiaľ, rodina dlho neužila, pretože sa stala obeťou hrôzovlády, ktorá postihla občanov židovského pôvodu. Do Nitry sa už nevrátili... Vila v tichšej časti mesta, na Kmeťkovej ulici, dlho chátrala, až nový majiteľ rozpoznal jej ozajstnú morálnu a historickú hodnotu a rozhodol sa vrátiť ju do života. Dnes dostáva svoju bývalú tvár, ktorú sa aj na základe zachovaných fotografií, snaží vrátiť do pôvodného stavu. Vila má dnes nové meno: je to Vila K – K ako Kollmannovci, K ako kultúra – pretože na tento účel bude slúžiť verejnosti. Je nám cťou, že jedným z prvých podujatí, ktoré sa vo vile konali, bola – príznačne - židovská téma. O čom porozprávať verejnosti z bohatej židovskej kultúry, zvykov a obyčajov? Odpoveď bola jednoznačná, veď sa blíži sviatok Pesach, sviatok slobody, prekročenia a nekvasených chlebov (od 22. apríla v trvaní 8 dní). V utorok 16. apríla 2024 sa vo vile na pozvanie majiteľa zhromaždilo veľa Nitranov i návštevníkov z okolia, ktorých téma zaujala. Miest na sedenie bolo tento raz málo! A tak sme sa spolu preniesli o storočie dozadu a obecenstvo sme pozvali na oslavu sviatku v 30. rokoch 20. storočia ku Kollmannovcom. Tak, ako sa patrí, nikto nemá byť v tieto dni sám. Na stole bol pripravený symbolický seder s macesmi, košerným vínom, hagadami pre dospelých aj deti, sviecou, na stene premietnutá sederová misa so všetkými atribútmi spomínania na vysťahovanie židov z egyptského otroctva. Prítomní si vypočuli príbeh, ktorý sa tiahne dejinami židovstva, aj tradíciami, ktoré sú doma práve na našom území. Rozprávaniu a otázkam nebolo konca kraja...o tom, ako pripraviť domácnosť na sviatok, ako čítať hagadu, akú úlohu zohráva otec alebo deti...alebo ako nezabudnúť s čašou vína na proroka Eliáša, čo jedávala rodina na sviatky a všeličo iné...Rozprávanie prerušované tónmi židovských piesní v podaní vynikajúcich nitrianskych hudobníkov bolo zážitkom pre všetkých. Nechýbala ani ochutnávka macesu a vína, ktoré návštevníkom venovala naša náboženská obec. Záver stretnutia patril otázkam hostí a krátkej prezentácii o ŽNO v Nitre, o jej bohatej histórii... Netradičný sederový večer vo Vile K bol spomienkou na rodinu Kollmannovcov, ale zároveň na všetky obete holokaustu...a výzvou, aby sa už nič také neopakovalo! Tešíme sa na ďalšie stretnutia so židovskou kultúrou – aj vo Vile K! Katarína Potoková