Židovská náboženská obec v Nitre
Šavuot – sviatok týždňov
Šavuot – sviatok týždňov, ale aj sviatok „pod zeleným Pútnický sviatok, ktorý sa slávi sedem týždňov po Pesachu. Je to koniec obdobia rátania omeru. Začína dnes večer, 11. júna 2024 – 6. deň hebrejského mesiaca sivan - a trvá dva dni. Má dva významy. Sú to vlastne akési dožinky, keď sa v dávnej minulosti do jeruzalemského chrámu prinášali obety v podobe prvej úrody. Na tento sviatok sa synagógy zvykli ozdobovať zeleňou, vetvičkami, aby sa zvýraznil poľnohospodársky význam sviatku. Je to jediný raz v roku, keď sa synagógy odejú do slávnostného zeleného šatu. Symbol spojenia človeka s prírodou. Druhým, nemenej dôležitým významom „sviatku pod zeleným“ je oslava Tóry, ktorá bola židovskému národu darovaná na hore Sinaj. Tóra je pre židov zákonom po tisícročia a často sa prirovnáva k materskému mlieku, ktoré je sladké, je zdrojom múdrosti a dobra. Preto je zvykom počas Šavuotu konzumovať mliečne či tvarohové jedlá. Prajeme Vám príjemné sviatočné dni! Predstavenstvo ŽNO Nitra