Jom Kipur

Vyvrcholením dní pokánia, ktoré začínajú novým rokom Roš Hašana, je jeden z najvýznamnejších  biblických sviatkov židovského kalendára,  sviatok Jom Kipur, nazývaný aj deň zmierenia či dlhý deň.

Koná sa na desiaty deň mesiaca tišri. Jeho súčasťou je okrem slávnostnej liturgie, ktorá začína v predvečer sviatku nádhernou modlitbou Kol Nidre, celodenný 24-hodinový absolútny pôst, zákaz akejkoľvek práce a telesných pôžitkov. Pôst sa nevzťahuje na deti, chorých a gravidné ženy. V tento deň sa podľa legendy spečatí osud každého jednotlivca na budúci rok. Vzájomne si želáme, aby sme boli zapísaní do „knihy života.“ Hospodin dáva odpustenie za hriechy z minulosti. Nie je to však také jednoduché. Predpokladá to hlboko sa očistiť od hriechov a pokánie. Základnou myšlienkou je zmierenie s B-om aj ľuďmi, očistenie svedomia. Jom Kipur podčiarkuje dôveru v ľudstvo, bez ktorej sú dejiny nemysliteľné. Ide o jeden z najsvätejších dní  židovského roka. Jom kipur sa nazývá aj šabat šabaton (šabat šabatov), čo vypovedá o jeho veľkosti.

Jom Kipur začína v predvečer sviatku, tak isto ako všetky židovské sviatky. V synagóge sa v slávnostnej atmosfére  schádzajú veriaci, muži často odetí v bielom plášti kitl a s modlitebným plášťom talit na pleciach. Nepatrí sa nosiť nič koženého, ani šperky. Prichádzajú aj tí, ktorí počas roka zvyky a tradície svojich predkov nedodržiavajú. Na druhý deň pokračuje bohoslužba po celý deň, až kým na nebi nevyjdú hviezdy. Jom kipur končí bohoslužbou nazvanou Ne’ila, doslova „uzamknutie“, lebo  v chrámových dobách sa v tom čase zatvárali brány  Chrámu. Ne’ila sa končí trúbením na šofar a hlasným vyznaním  Šema Jisra’el (Počuj, Izrael!).

V tento deň sa koná aj zádušná modlitba za tých, ktorí už nie sú medzi nami, pri ktorej sa čítajú ich mená z matriky zomretých. Na ich pamiatku horia v domácnostiach, resp. v synagóge  po celý deň aj kahance.

Rodina zasadne v predvečer sviatku k slávnostnej večeri, pri ktorej nechýba slávnostný barches namáčaný do medu, dobrá mäsová či slepačia polievka, sýte hlavné jedlo a na záver čierna káva, medový či jablkový zákusok a ovocie. Po pôste sa začína večera pozvoľna, niekde je zvykom vypiť si čaj s koláčikom a až potom večerať, v iných rodinách je zvykom dať si malý aperitív a po ňom začať polievkou. Každá rodina má svoje zvyklosti, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu.

Jom Kipur sa v roku 2011 začína v piatok, 7. októbra  večer.