Zvyky a tradície

Téma židovstva bola v našej spoločnosti dlhé roky tabuizovaná. Verejnosť, starší, ale najmä mladí ľudia, sa však o ňu zaujímajú. Veď v minulosti bolo židovské obyvateľstvo organickou súčasťou krajiny. Dnes je k dispozícii množstvo literatúry na túto tému, no veríme, že aj tu nájdete odpovede na niektoré  otázky.

Narodenie, vek detstva a dospelosti, svadba, aj posledná rozlúčka, dni všedné aj sviatočné, ich každodenné rituály, ale aj nevšedné a nezabudnuteľné okamihy – to všetko možno zahrnúť do tejto kapitolky. Spolu tvoria náš život…ich zachovávanie pre budúce generácie je našou povinnosťou…