Categories
Iné

Storočnica synagógy

Narodeninová párty v duchu spomienok

Nitrianska neologická synagóga v centre mesta oslávila 19. septembra tohto roka  svoju storočnicu. Mesto Nitra v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou pripravili na jej počesť slávnostný program, ktorý sa niesol v duchu spomínania na históriu, ale aj pripomenutia  si súčasnosti a budúcnosti tejto vzácnej pamiatky, ktorá dnes slúži ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry.

Pozvanie na galavečer prijali významní hostia, nechýbal medzi nimi veľvyslanec  štátu Izrael  Alexander ben Zvi, primátor mesta Jozef Dvonč, poslanci mestského zastupiteľstva,  zástupcovia Ústredného zväzu ŽNO na Slovensku a náboženských obcí z regiónu a ďalší vzácni hostia. Hostitelia privítali  aj delegáciu z Budapešti, a to Gábora  Vadásza, predsedu náboženskej obce na Dózsovej ulici, v sprievode  manželky Magdy, ako aj Very Faragó,  odbornej pracovníčky Židovského múzea a v neposlednom rade kantora Bélu Kerekesa, ktorý svojím vystúpením pričaroval do synagógy ducha dávnych čias. Pre zaujímavosť treba podčiarknuť paralelu medzi nitrianskou synagógou a budapeštianskou synagógou na Dózsovej  ulici, ktoré nesú rukopis rovnakého staviteľa, významného uhorského staviteľa  Leopolda Baumhorna  (1860-1932).

Po úvodnej modlitbe v podaní Bélu Kerekesa odznelo slávnostné laudácio,  pocta zakladateľom chrámu, staviteľovi, ale aj všetkým židovským spoluobčanom, ktorí tu žili, pracovali  a prispievali do hospodárskeho a spoločenského života mesta v uplynulom storočí. V príhovore primátora Jozefa Dvonča, predsedu ŽNO v Nitre Petra Schwarcza, veľvyslanca Alexandra ben Zvi, aj Igora Rintela, predsedu ÚZ ŽNO, rezonovala potreba tolerancie medzi ľuďmi, aj príklad dobrej spolupráce židovskej komunity s predstaviteľmi mesta pri záchrane pamiatok.

Krásnym darčekom pre storočnú oslávenkyňu bol koncert  Jany Orlickej v sprievode Association Etnique (ČR) pod názvom Z celej svojej duše. No synagóga dostala aj ďalšie dary. Návštevníci sa môžu oboznámiť s jej históriou v aktuálne vydanom informačnom materiáli, aj na posterovej prezentácii na schodišti synagógy. Pri príležitosti storočnice dala ŽNO v Nitre do prevádzky svoju webovú stránku www.znonitra.sk , na ktorej nájdete zaujímavé informácie nielen o histórii, ale aj súčasnosti obce.