Categories
Iné

Šťastný a sladký nový rok 5772

Členovia  Židovskej náboženskej obce v Nitre prajú všetkým súvercom na Slovensku aj vo svete všetko najlepšie do nového roka!

L ´Šana Tova!