Nitrianske kupoly

Chodíme po tých istých uliciach dennodenne a ich krásu či jedinečnosť už tak intenzívne nevnímame. Ale nový zorný uhol, prechádzka aj tými najskrytejšími zákutiami, otvára  citlivému oku – ľudskému aj tomu v objektíve  – nové dimenzie.

A tak sa aj na pozadí modrého neba a oblakov nad Nitrou, ktoré sa sfarbujú podľa toho, aké ročné obdobie práve kraľuje,  zobrazuje trochu netypická Dávidova hviezda storočnej neologickej  synagógy. Šesť jej umelecky stvárnených zaoblených cípov korešponduje s hviezdou na priečelí nad vchodom do chrámu a dáva mu  osobitosť, ktorú si pozorný návštevník na prvý pohľad zapamätá. Hľadajte  ju na svojich prechádzkach, zdvihnite zrak nad strechy a veže  a možno v zákutiach nášho mesta nájdete nielen ju, ale aj nové, pre vás doposiaľ neznáme detaily, ktoré sú ako šperky na jej odeve!

Foto: -za-