Kategórie
Iné

Nitrianski spravodliví medzi národmi

V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 1. februára 2012 opäť, tak ako každoročne, konala slávnosť, na ktorej boli odovzdané ocenenia Spravodliví medzi národmi ľuďom, ktorí v období holokaustu neváhali pomôcť svojim židovským spoluobčanom, vystaveným perzekúcii. Medzi ocenenými bola aj nitrianska rodina Truskových, Jozefína a Ján so synom Františkom.

Zachránení: rabín Šraga Landau, rabínka Chaja Dreisel Landau, dve židovské ženy a šesť židovských mužov

Na jar roku 1944 sa predseda rabínskeho súdu v Nitre, rabín Šraga Landau, obrátil na svojho známeho Jána Trusku s prosbou o pomoc.  Požiadal ho o poskytnutie úkrytu pre seba a svoju manželku. Ján súhlasil a oboch ukryl vo svojom dome na okraji mesta. V pivnici svojho domu teda začal Ján Truska so synom Františkom a dvoma židovskými mužmi kopať veľký bunker Po dvoch týždňoch práce bunker dokončili a vybetónovali. Mal malý otvor a na jeho zakrytie sa používali sudy.

Len čo stavbu ukončili, začali sa deportácie. K rabínovi a rabínke do úkrytu sa postupne pridalo ďalších osem ľudí, vrátane dvoch mužov, ktorí bunker pomáhali stavať. V bunkri boli poschodové postele, tam ukrývaní spávali. Inak žili v pivnici domu, snažili sa variť podľa náboženských zvykov. V pivnici vykonávali aj náboženské obrady podľa židovských tradícií.

Potraviny i lieky ukrývaným kupovala Jozefína Trusková na čierno, lebo všetko bolo len na prídel. Gardisti neustále prehľadávali Truskových dom, ale nikdy nikoho nenašli. Záchrancovia a zachránení mali vopred dohodnuté znamenia, a keď hrozilo nebezpečenstvo, ukrývaní vždy zašli do bunkra, a vchod prikryli sudom, takže ho nebolo vidieť.

Okrem nebezpečenstva samotného ukrývania Židov vznikla na jeseň roku 1944 po vpáde Nemcov na Slovensko ďalšia hrozba. Keďže nebolo pre vojakov dostatok kasární, ľudia im museli poskytnúť ubytovanie vo svojich domoch a bytoch. Aj rodiny Truskových sa dotklo toto opatrenie. Nemcom museli uvoľniť prízemie a prvé poschodie svojho domu. Sami sa tlačili v podkroví. Po oslobodení sa Židia, ktorých rodina Truskových zachránila, rozpŕchli do USA aj Izraela.

Vďaka odvážnym činom Jozefíny a Jána Truskových a ich syna Františka sa zachoval rod jednej rabínskej dynastie. V newyorskom Brooklyne pôsobia ako rabíni traja vnuci zachránenej nitrianskej rabínskej rodiny, Rabín Sholom Noach Landau, Rabín Yitzchok Meir Landau a Rabín Yechiel Landau. Pred asi desiatimi rokmi prišli rabíni z New Yorku navštíviť rodinu Truskových do Nitry a osobne sa im poďakovali za ich statočné činy.

Potomkovia rabínskej rodiny z New Yorku sa na znak úcty voči záchrancom zúčastnili aj na ceremónii odovzdávania ocenení, ktoré poriadalo Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike. Z rúk veľvyslanca Alexandra ben Zvi si diplom a medailu prevzal pán František Truska v sprievode svojej vnučky.